Showing all posts tagged practica-bibliotecaria:

#0163 : El llibre que no ens deixa veure la biblioteca

A les biblioteques treballem, en termes generals, raonablement bé. Crec, i segur que no m'equivoco molt, que el nostre col·lectiu professional té un alt nivell d'excel·lència en la seva feina, i que sempre l'intenta desenvolupar com a mínim al mateix nivell que les seves capacitats. O fins i tot per sobre. Les biblioteques rutllen, i rutllen molt bé. I ho fan quasi sempre gràcies a uns professionals excel·lents. No obstant això, com en tot àmbit (tant personal com laboral) sempre hi haurà aquella tasca, aquell projecte, aquella iniciativa, que no acaba de funcionar de la forma que havíem pensat que ho faria. No cal patir. És normal. Molts cops, malgrat haver planificat, ...

#0160 : 2 maneras para poner en valor nuestro trabajo

En este artículo voy a plantear dos vías, dos maneras, para poner en valor el trabajo que llevamos a cabo en las bibliotecas y otras unidades de información. Ofrecer garantías Mal que nos pese, aun a día de hoy tenemos y debemos justificar permanentemente el por qué de nuestro trabajo. No nos darán nada gratis, ni en ésta ni en ninguna profesión. Los datos, en este sentido, adquieren una vital importancia: las estadísticas de cada año aparecen aquí como una obligación a la que ya estamos todos más que acostumbrados. Pero creo que hay algo más que nos puede llevar a dar valor a nuestro trabajo, y a darle valor ante quiénes tenemos que responder, nuestros superiores; y también (al final...

#0157 : Estadístiques a les biblioteques per a posar en valor la nostra feina

La recollida sistemàtica d'estadístiques i indicadors sobre diferents aspectes de la feina a les biblioteques crec que és quelcom d'indispensable, quelcom que cal fer de forma absolutament prioritària. La immensa majoria de nosaltres ja ho fem, hi creiem, i ho hem incorporat a la nostra pràctica professional d'una manera totalment natural. No obstant això, crec que val la pena recordar la importància cabdal d'aquesta pràctica. Així, en aquest petit article apuntaré tres objectius de la recollida d'estadístiques a les biblioteques. No aprofundiré massa en cada un dels aspectes, ja que no és aquesta la finalitat de l'article. Tenir una fotografia precisa de ...

#0153 : Cap a la desaparició dels bibliotecaris

Si ningú no hi posa fre, i cap dels actors del món bibliotecari del país ho atura (i sembla per desgràcia que és així), crec i així ho manifesto obertament que estem condemnats a presenciar la desaparició dels bibliotecaris com a professió reglada i formal. I és un fet que si més no em resulta sorprenent, ja que estem vivint un moment molt dolç pel que fa a la consideració i prestigi social de les biblioteques, i al paper que sens dubte tenen en societats avançades i que aspiren a ser culturalment madures. Sobre aquesta última afirmació crec que hi ha un ampli consens tant a nivell estrictament professional com a un nivell més ampli, social i cultural. No obstant això, i aquí ve la parad...

#0148 : On the need for a certain return to the librarian origins

I believe we are scattering as a profession, and, for every step we make in this unbridled search of our Holly Grail that clarify us as a profession, as a collective or I don’t know what, we are losing something by the way. As we say in catalan “a cada rentada perdem un llençol"(every laundry we lose a bed sheet), which means as we move forward and reinvent ourself, I believe we aren’t able, we like or not, to keep what define us and what’s our nucleus. I explain. Lately I’ve talked with some teachers from Facultad de Biblioteconomía y Documentación about the level of UB new promotion students. Conclusions expressed by a teacher can’t get worse: We have over promote and over encourage t...