Els meus estius amb tu
estan plens de tardes belles
i reposades, amb una flaira
a garrofer i arròs florit que
ho impregna tot.