#0151 : 2 maneras para poner en valor nuestro trabajo

En este artículo voy a plantear dos vías, dos maneras, para poner en valor el trabajo que llevamos a cabo en las bibliotecas y otras unidades de información. Ofrecer garantías Mal que nos pese, aun a día de hoy tenemos y debemos justificar permanentemente el por qué de nuestro trabajo. No nos darán nada gratis, ni en ésta ni en ninguna profesión. Los datos, en este sentido, adquieren una vital importancia: las estadísticas de cada año aparecen aquí como una obligación a la que ya estamos todos más que acostumbrados. Pero creo que hay algo más que nos puede llevar a dar valor a nuestro trabajo, y a darle valor ante quiénes tenemos que responder, nuestros superiores; y también (al final...

#0150 : Estadístiques a les biblioteques per a posar en valor la nostra feina

La recollida sistemàtica d'estadístiques i indicadors sobre diferents aspectes de la feina a les biblioteques crec que és quelcom d'indispensable, quelcom que cal fer de forma absolutament prioritària. La immensa majoria de nosaltres ja ho fem, hi creiem, i ho hem incorporat a la nostra pràctica professional d'una manera totalment natural. No obstant això, crec que val la pena recordar la importància cabdal d'aquesta pràctica. Així, en aquest petit article apuntaré tres objectius de la recollida d'estadístiques a les biblioteques. No aprofundiré massa en cada un dels aspectes, ja que no és aquesta la finalitat de l'article. Tenir una fotografia precisa de ...

#0149 : Del temple simbòlic a la desmaterialització: un recorregut per l'arquitectura bibliotecària del segle XX al XXI

L'article té com a objectiu establir una evolució en l'arquitectura de les biblioteques al llarg dels segles xx i xxi. Aquesta evolució posa de manifest les diferents transformacions que han sofert els edificis de les biblioteques, adaptant-se a diferents formes, però sobretot per donar resposta a realitats socials i culturals diferents i també canviants pròpies de cada època i de cada moment històric. Es proposa una evolució dividida en cinc grans transformacions arquitectòniques. Per a cada una d'aquestes cinc transformacions es presenten una biblioteca paradigmàtica o diverses d'arreu del món, que exemplifiquen clarament la transformació a la qual es vol fer refer...

#0148 : Australia apuesta por reforzar el mundo digital y la advocacy en la práctica de la ByD

En 2013, la ALIA, la Australian Library and Information Association elaboró por primera vez el informe Future of the library and information science profession, del que ya hicimos una primera reseña en este mismo espacio. A partir de este primer informe, la ALIA fue recibiendo opiniones y respuestas que han ido dibujando toda una serie de nuevos objetivos y nuevos horizontes para la profesión. Así, este feedback recibido ha permitido identificar nuevos temas, nuevos retos y nuevas acciones que la profesión debe afrontar, y que tienen como resultado una actualización del informe original, con fecha de mayo de 2017; esta vez, pero, en siete informes sectoriales, mucho más concretos y cent...

#0147 : Austràlia aposta per reforçar el món digital i l’advocacy en la pràctica de la BiD

El 2013, l’ALIA, l’Australian Library and Information Association va elaborar per primer cop l’informe Future of the library and information science profession, del qual ja en vam fer una primera ressenya en aquest mateix espai. A partir d’aquest primer informe, l’ALIA va anar rebent opinions i respostes que han anat dibuixant tot un seguit de nous objectius i nous horitzons per a la professió. Així, aquest feedback rebut ha permès identificar nous temes, nous reptes i noves accions que la professió cal que afronti, i que tenen com a resultat una actualització de l’informe original, amb data de maig de 2017; aquest cop, però, en set informes sectorials, molt més concrets i centrats en u...

#0146 : Cap a la desaparició dels bibliotecaris

Si ningú no hi posa fre, i cap dels actors del món bibliotecari del país ho atura (i sembla per desgràcia que és així), crec i així ho manifesto obertament que estem condemnats a presenciar la desaparició dels bibliotecaris com a professió reglada i formal. I és un fet que si més no em resulta sorprenent, ja que estem vivint un moment molt dolç pel que fa a la consideració i prestigi social de les biblioteques, i al paper que sens dubte tenen en societats avançades i que aspiren a ser culturalment madures. Sobre aquesta última afirmació crec que hi ha un ampli consens tant a nivell estrictament professional com a un nivell més ampli, social i cultural. No obstant això, i aquí ve la parad...

#0144 : Aixeca el cap

Aixeca el cap, de matinada, i sedueix-te d'una intensa fosca plena de milers d'il·lusions lluents a punts de ser viscudes.

#0143 : Capbussar-me en tu

Només em caliacapbussar-me en el teucos, per espantar totsels meus fantasmes, i viure en serena plenitud. Només em caliaolorar-te profundament,èxtasi intens,per sojornar amb tu una nit més. #DMP17 #diadelapoesia

#0142 : On the need for a certain return to the librarian origins

I believe we are scattering as a profession, and, for every step we make in this unbridled search of our Holly Grail that clarify us as a profession, as a collective or I don’t know what, we are losing something by the way. As we say in catalan “a cada rentada perdem un llençol"(every laundry we lose a bed sheet), which means as we move forward and reinvent ourself, I believe we aren’t able, we like or not, to keep what define us and what’s our nucleus. I explain. Lately I’ve talked with some teachers from Facultad de Biblioteconomía y Documentación about the level of UB new promotion students. Conclusions expressed by a teacher can’t get worse: We have over promote and over encourage t...